Please enable Javascript to experience full features of this website.

מרכז מצוינות בתיאטרון

מרכז מצוינות בתיאטרון- תיאטרון שמגיע עד אליך
 
מרכז מצוינות בתיאטרון, הוקם ביוזמת עיריית באר שבע בשיתוף גודמן- בית ספר למשחק בנגב ותיאטרון באר שבע, כחלק מתכנית העל "באר שבע כמרחב עירוני לטיפוח המצוינות" ומתוך ראית המרחב העירוני כמרחב חינוכי המספק "רשת של הזדמנויות למידה".
המרכז פועל מתוך תפיסה חינוכית מודרנית המעודדת את הילדים לשאוף למצוינות ולהעצים את תחומי העניין החזקים שלהם דרך חשיפת כלל תלמידי העיר לתיאטרון.
 
רציונל
האמנות מעניקה טעם, תוכן ומשמעות לחיי האדם. היא משקפת את ערכי החברה, מסייעת בגיבושם ומספקת לאדם כלים להתבוננות ביקורתית בחייו. האמנות חיונית בחברה המצויה במשבר של זהות והתרוקנות ערכים.
החינוך לאמנויות משלים את החינוך המדעי והטכנולוגי בפתחו את הדמיון היוצר, את החוש האסתטי ואת חוש הביקורת.
אמנות התיאטרון מאגדת סביבה אמנויות רבות, וכל אחת מהן פונה לחוש אחר ומטפחת ערכים ורגשות שונים באדם. מפגש עם כל האמנויות- יתרום לעיצובו של האדם.
 
יעד מרכזי: תכנית רב שנתית מבוקרת מגן עד י"ב עפ"י שלושה שלבים: חשיפה, העמקה וחקר.
 
מטרות
  1. חשיפה לתחום אמנויות הבמה לגווניו: משחק, כתיבה יוצרת, דרמה, בימוי וכו'.
  2. מתן מענה לתלמידים ברוכי כשרון בתחומי הבמה ע"י מיטב המורים בתחום.
  3. הרחבת פעילות בתי הספר והגנים במסגרות החינוכיות בב"ש, ע"י מעורבות שחקנים ויוצרים בפעילות קהילתית בבתי הספר ובמוקדים העירוניים השונים.
  4. חשיפת ילדי העיר למגוון המשאבים העירוניים בתחום אמנויות הבמה (בית ספר למשחק, אוניברסיטה, תיאטרון, מרכז צעירים ועוד).
  5. הרחבת מקצועות הוראת התיאטרון לתחומי הבמה: בימוי, מחזאות ומרכיבי הפקה, מתוך מגמה להרחיב מ-5 יחידות ל-15 יחידות בגרות בתיאטרון, תוך התמקצעות בתחום.
 
המרכז פועל בשלושה מעגלים:                        
 
·         מעגל החשיפה-  מפגיש את כלל התלמידים- מגן ועד י"ב עם עולם התיאטרון בעזרת כ-1400 הצגות מגוונות, הפעלות וסדנאות מתחומי התיאטרון השונים: פנטומימה, תיאטרון רחוב, אומנות האלתור, משחק מול מצלמה, איפור בתיאטרון, תיאטרון סיפור, מסיכות, מפגשי מחזמר ועוד. הפעילויות מגיעות לתוך מוסדות החינוך בכל רחבי העיר ומותאמות לגילאים השונים.                                                                                                                                                                                                      
·         מעגל ההעמקה-  מאפשר לתלמידים בכיתות ד-ו וז-ט המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם, להשתתף בחוג תיאטרון המשלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית בתחום התיאטרון והבמה.
 
·         מעגל מצוינות (חקר)-  תלמידים בכיתות ט'-יב', אשר התגלו כברוכי כישרון- נבחרים להשתתף בקבוצת "צעירי תיאטרון באר שבע".  קבוצה זו מקבלת שיעורים המועברים על ידי טובי המורים והבימאים של גודמן- ביה"ס למשחק.
 
בנוסף, מעניק המרכז תמיכה מקצועית למגמות התיאטרון בעיר.
 
כמן כן, מעניק המרכז מינויים לסדרות הילדים והנוער  של תיאטרון באר- שבע למתאימים מכיתות גן עד ט', בהמלצת מוסדות החינוך העירוניים ומסבסד מינויי נוער זהב לכלל תלמידי באר שבע בכיתות י'-י"ב, מינוי המקנה  כניסה ללא הגבלה להצגות תאטרון באר- שבע, להצגות אורחות ולהצגות 'גודמן' בית ספר למשחק בנגב, על בסיס מקום פנוי.
 
מרכז המצוינות בתיאטרון קשור קשר ישיר לתיאטרון באר שבע ולבית הספר למשחק ואמנויות הבמה בנגב. תיאטרון באר שבע- כמוסד אמנותי מוביל ובית הספר למשחק ואמנויות הבמה בנגב "גודמן"- כמרכז ללימודים גבוהים, מהווים יחד את פסגת המצוינות בתחומי התיאטרון. שני הגופים יחד מהווים עבור ילדי עיר המצטיינים מקום לפיתוח אישי ברמה הגבוהה ביותר בתחום התיאטרון.