יום שלישי

27/06/17

17:00

בימינו לא יוצאים לדו קרב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג31


מס' הצגה

3

אולם מאירהוף
יום שלישי

27/06/17

20:30

בימינו לא יוצאים לדו קרב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג17


מס' הצגה

3

אולם מאירהוף
יום רביעי

28/06/17

17:00

בימינו לא יוצאים לדו קרב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד33


מס' הצגה

3

אולם מאירהוף
יום רביעי

28/06/17

20:30

בימינו לא יוצאים לדו קרב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד22


מס' הצגה

3

אולם מאירהוף
יום שבת

24/06/17

20:30

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום חמישי

29/06/17

17:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום חמישי

29/06/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שלישי

04/07/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שבת

15/07/17

20:30

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום ראשון

16/07/17

17:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום ראשון

16/07/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שני

17/07/17

17:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שני

17/07/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שלישי

18/07/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום חמישי

20/07/17

20:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שישי

21/07/17

21:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום שבת

22/07/17

21:00

אם נדע לאהוב

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

קופה פתוחה | ניתן למימוש כהצגה אורחת


אולם 3
יום רביעי

12/07/17

20:30

עלובי החיים

הבימה

שם סדרה

בחירה + קופה פתוחה


אולם גדול-תיאטרון
יום חמישי

13/07/17

20:30

עלובי החיים

הבימה

שם סדרה

בחירה + קופה פתוחה


אולם גדול-תיאטרון
יום שבת

15/07/17

21:00

עלובי החיים

הבימה

שם סדרה

בחירה + קופה פתוחה


אולם גדול-תיאטרון
יום ראשון

16/07/17

20:30

עלובי החיים

הבימה

שם סדרה

בחירה + קופה פתוחה


אולם גדול-תיאטרון
יום שני

17/07/17

20:30

עלובי החיים

הבימה

שם סדרה

בחירה + קופה פתוחה


אולם גדול-תיאטרון
יום ראשון

25/06/17

20:30

אנגינה פקטוריס

צוותא

שם סדרה

אורחת


אולם גדול-תיאטרון
יום שני

26/06/17

20:30

אנגינה פקטוריס

צוותא

שם סדרה

אורחת


אולם גדול-תיאטרון
יום שלישי

04/07/17

20:30

על האש

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

אורחת


אולם גדול-תיאטרון
יום חמישי

06/07/17

20:30

על האש

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

אורחת


אולם גדול-תיאטרון
יום שבת

08/07/17

21:00

בוא תכיר את אבא

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש1


מס' הצגה

5

אולם מאירהוף
יום ראשון

09/07/17

20:30

בוא תכיר את אבא

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א1


מס' הצגה

5

אולם מאירהוף