<p><strong>דבר המנכ״ל / </strong>אורן אהרוני</p>

דבר המנכ״ל / אורן אהרוני

תיאטרון באר-שבע נוסד בשנת 1973 ומאז ועד היום משמש כ-"קטר" התרבותי עבור תושבי העיר והסביבה. בפועל, התיאטרון הינו המוסד התרבותי הגדול ביותר דרומה לגוש דן.

מדי שנה, מציג התיאטרון על במותיו רפרטואר עשיר, ממיטב הפקות הדרמה, הקלאסיקה והקומדיה בעיבודים שונים מהמחזאות העולמית וכמובן מהמחזאות הישראלית המקורית.

בשנים האחרונות, פעילות התיאטרון הולכת וצומחת וכעת, עם פתיחתו של אולם 3, אנו ניצבים בפתחה של תקופה חדשה ומרתקת, בעתיה, יפיק התיאטרון שש הפקות חדשות מידי שנה. מעבר לגידול בהיקפי הפעילות, התיאטרון זוכה להכרה הציבורית והתקשורתית כתיאטרון איכותי, שהאמירה האמנותית שלו הינה אמירה בולטת בעולם התיאטרון הישראלי. לאור כך, גדלה כמות הקהלים הצופה בהצגות תיאטרון באר-שבע, הן בעיר והן בכל רחבי הארץ, הן בביקורות מחמיאות, הן ביציאה לפעילויות בינלאומיות והן בהיותו לתיאטרון הנמנה יחד עם התיאטראות הזוכים בפרסי תיאטרון רבים.

בהיותו עוגן תרבותי-קהילתי, תיאטרון באר שבע משמש חלק בלתי נפרד מהתנופה ומההתפתחות בנגב. גם בעונה זו, ימשיך התיאטרון לקיים מפגשי תרבות וקהילה במסגרת "שבתיאטרון", פעילויות תרבות חינוכיות לנוער תחת המחלקה החינוכית ופרויקט "מצוינות" בתיאטרון, אירועי אגודת הידידים ופעילויות נוספות אשר מהווים כולם חלק בלתי נפרד מפועלו של תיאטרון באר שבע.

הקשר המקצועי הקיים בין תיאטרון באר שבע ל-"גודמן" בית הספר למשחק הוא קשר המפרה את שני הגופים באופן הדדי. מחד, בהיותו של התיאטרון לגוף המקצועי הקולט את בוגריו של בית הספר, ומאידך, מפרה ביה"ס למשחק את התיאטרון ששם לנגד עיניו את גילוי הכישרונות הצעירים לשחקנים כמו גם הרחבת מעגל התעסוקה של האמנים המקומיים.

כיליד העיר באר שבע, בוגר מערכות החינוך שבה וכמי שגם פיתח את הקריירה המקצועית בעיר, בטח ובטח ב-11 השנים האחרונות כבעל תפקיד בכיר בתיאטרון באר שבע – אני רואה עצמי מחויב להמשיך ולפתח את התיאטרון להיות מוסד תרבותי מוביל, שהמצוינות היא נר לרגליו. המטרות העיקריות שלי כמנכ"ל הן הפקת הצגות איכות למנויי התיאטרון ולקהל הצופים בכל רחבי הארץ, המשך מעורבות פעילה בפעילויות קהילתיות-חינוכיות ושמירה על מגמת הצמיחה בהיקפי הפעילות במקביל לאיתנות הכלכלית. כאשר "חזון-העל" הינו חתירה למצוינות בהיבט האמנותי והן בכל היבט אחר של תיאטרון באר שבע כמוסד תרבותי מוביל.

אני מזמין אתכם להגיע לתיאטרון ולהיות חלק מהאמירה הנפלאה הזו ולהיות חלק מקהל הצופים שלנו.

אורן אהרוני,

מנכ"ל

תיאטרון באר-שבע