מחירון ועד עובדים מחיר קופה
סוג מנוי שורות מחיר כולל מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק
פעוטרון: גילאים 4-5 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
חגיגטרון א-ג: ימי חול 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
חגיגטרון א-ג: יום שבת 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
ילדים ונוער חגיגטרון ד-ו: יום חול 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
חגיגטרון ד-ו: יום שבת 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
תיאטרונוער: ז-ט 1-15 5 380 ₪ 360 ₪ 455 ₪ 420 ₪
הורה מלווה 1-15 5 325 ₪ 315 ₪ 400 ₪ 390 ₪