בחסות: משרד התרבות והספורט | עיריית באר-שבע | הרשות לפיתוח הנגב | המשרד לפיתוח הנגב והגליל

תודות ל:

משרד התרבות והספורט | עיריית באר-שבע | הרשות לפיתוח הנגב | המשרד לפיתוח הנגב והגליל