יום שלישי

09/08/22

20:30

אחד משלנו

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג17


מס' הצגה

3

אולם 2
יום רביעי

10/08/22

20:30

אחד משלנו

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד18


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

23/05/22

20:00

בכורה

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

אולם 3


מס' הצגה

קופה פתוחה

אולם 3
יום שלישי

24/05/22

20:00

בכורה

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

אולם 3


מס' הצגה

קופה פתוחה

אולם 3
יום חמישי

26/05/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה55


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שבת

28/05/22

21:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש20


מס' הצגה

3

אולם 2
יום ראשון

29/05/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א8


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

30/05/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב1


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שלישי

31/05/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג17


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

13/06/22

17:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 35


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

13/06/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 16


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שלישי

14/06/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 10


מס' הצגה

3

אולם 2
יום רביעי

15/06/22

17:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד33


מס' הצגה

3

אולם 2
יום רביעי

15/06/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד 18


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שבת

18/06/22

21:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש 1


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

20/06/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

תל אביב


מס' הצגה

בית ציוני אמריקה

בית ציוני אמריקה
יום ראשון

10/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א1


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שני

11/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב9


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שלישי

12/07/22

17:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג31


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שלישי

12/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג1


מס' הצגה

3

אולם 2
יום רביעי

13/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד11


מס' הצגה

3

אולם 2
יום חמישי

14/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה1


מס' הצגה

3

אולם 2
יום שבת

16/07/22

21:00

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש13


מס' הצגה

3

אולם 2
יום רביעי

20/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד22


מס' הצגה

3

אולם 2
יום חמישי

21/07/22

20:30

ארוחה עם אדיוט

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה12


מס' הצגה

3

אולם 2
יום ראשון

24/07/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

24/07/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

25/07/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 1, ב 9, ב 16


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

25/07/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 1, ב 9, ב 16


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

26/07/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 1, ג 10 , ג 17


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

26/07/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 1, ג 10 , ג 17


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

27/07/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 31


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

27/07/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 31


מס' הצגה

4

אולם 3
יום חמישי

28/07/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום חמישי

28/07/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום חמישי

18/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום חמישי

18/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שבת

20/08/22

21:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש 1, מש 13 , מש 20


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

21/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

21/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

22/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 35


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

22/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 1, ב 9, ב 16


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

23/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 31


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

23/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 1, ג 10 , ג 17


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

24/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד 33


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

24/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע


אולם 3
יום חמישי

25/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום חמישי

25/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ה 1, ה 12 , ה 55


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שבת

27/08/22

21:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

מש 1, מש 13 , מש 20


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

28/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

28/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

א 1, א 8


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

29/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 35


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שני

29/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ב 1, ב 9, ב 16


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

30/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג31


מס' הצגה

4

אולם 3
יום שלישי

30/08/22

19:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ג 1, ג 10 , ג 17


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

31/08/22

17:00

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד 33


מס' הצגה

4

אולם 3
יום רביעי

31/08/22

20:45

קצר

תיאטרון באר שבע

שם סדרה

ד 11 , ד 18 , ד 22


מס' הצגה

4

אולם 3
יום ראשון

26/06/22

20:30

גדר חיה

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1
יום שני

27/06/22

20:30

גדר חיה

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1
יום ראשון

21/08/22

20:30

אור

התיאטרון העברי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1
יום שני

22/08/22

20:30

אור

התיאטרון העברי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1
יום רביעי

24/08/22

20:30

ליידי עמר

תיאטרון תמונע

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 2
יום שלישי

30/08/22

20:30

בוא נפתח את זה

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1
יום רביעי

31/08/22

20:30

בוא נפתח את זה

תיאטרון הקאמרי

שם סדרה

הצגה אורחת


אולם 1

הנחות קבועות בקופה:

50% הנחה לאזרח ותיק, עם הצגת תעודה.